Aurinkopaneelien johdinten kiinnityksestä – kaapelikiinnikkeet

Mitä näet kun katsot aurinkosähkövoimalasi paneeliston ja katon väliseen tilaan? Roikkuvia johtimia? Jos ostat aurinkovoimalan avaimet-käteen-asennuksena, asennusyrityksellä ei välttämättä ole urakkatyössä kiinnostusta tehdä asennuksen yksityiskohtia kunnolla.

Miksi aurinkovoimalan DC-johtimet tulee kiinnittää?

SFS 6000 -sähköturvallisuustandardista löytyy useita syitä DC-johdinten kiinnitykseen ja suojaamiseen. Aurinkovoimalan asennuksessa mm. DC-johtimien aihauttaman maa- ja oikosulun mahdollisuus tulee minimoida ja DC-liittiin kohdistuva veto tulee poistaa.

DC-kaapeleiden kiinnityksellä yritetään estää DC-kaapeleiden heiluminen, joka voisi aiheuttaa DC-kaapelin eristeen kulumisen nirhautumalla ja sitä kautta oiko- tai maasulun. Aurinkovirta on tietoinen kahdesta kohteesta, joissa ei-osallistujan järjestelmässä DC-kaapelin eristeen rikkoutuminen on aiheuttanut maasulun peltikaton kanssa ja invertterin rikkoutumisen.

SFS-käsikirja 607:2019:n sisältämä IEC 62548:2016 ja tämän kappale 7.3.7.3 kertoo mm. ”Johdinsiteitä ei saa käyttää ensisijaisena kiinnitysmenetelmänä, ellei niiden odotettu käyttöikä ole yhtä suuri tai suurempi kuin koko järjestelmän käyttöikä tai määrätty huoltojakson pituus. Missä johdinsiteitä käytetään kiinnitykseen, ne on asennettava kaapelia vaurioittamatta.”

Mitä keinoja DC-johtimien kiinnitykseen voi käyttää?

Mahdollisia keinoja DC-johtimien kiinnitykseen voisivat olla:
1) DC-kaapeli UV-kestävässä suojaputkessa, joka on itse kiinnitetty kunnolla,
2) RST-nippusiteet, joissa pyöristetyt kulmat,
3) UV-kestäviä kaapelikiinnikkeitä,
4) UV- ja pakkasenkestävät muoviset nippusiteet, ja
5) metallinen surrauslanka, jossa UV-kestävä eriste tai pehmuste.

Tapoja joita ei tule käyttää DC-johtimien kiinnitykseen:
A) valkoisia ei-UV-kestäviä nippusiteitä,
B) teräväreunaisia metallisia nippusiteitä ilman pehmustetta, tai
C) metallilankaa ilman eristettä tai pehmustetta.

Kaapelikiinnikkeet

Seuraavana on kuvasarja miten Schletterin UV-kestäviä kaaplikiinnikkeitä on käytetty kaapelien kiinnitykseen 2-kerrostelineessä.

2-kerrosteline tarjoaa enemmän mahdollisuuksia DC-kaapeleiden kiinnitykseen kuin 1-kerrostelilne. 1-kerrostelineessä kaapeleiden suojaukseen voi joutua käyttämään alumiiniputkea siirryttäessä profiililta toiselle.

Kuvassa kaapelien läpivienti katolla on poikkeuksellisesti paneeliston alla paneeliston alaosassa. Kuvassa oikealla näkyy Vilpen tiilikattoläpivienti. DC-kaapeleiden minimitaivutussäteeseen tulee kiinnittää huomiota. Kuvassa alempi kahden kaapelin nipun kaapeleiden taivutussädettä voisi hieman suurentaakin.

Kaapelin kiinnitykseen voi käyttää profiilin yläuraan kiinnitettäviä kaapelikiinnikkeitä. Tässä tapauksessa on perusteltua johtaa kaapeli pystyprofiilin alta. Toisinaan profiilin päältä meno tukee kaapelia paremmin.

Kaapelin kiinnitykseen voi käyttää profiilin yläuraan (tässä vaakaprofiilissa) tai profiilin alauraan (tässä pystyprofiilissa) kiinnitettäviä kaapelikiinnikkeitä.

Tarkemmin katsottuna tässä telineessä vaakaprofiilina on suuremman jännevälin salliva Schleter Solo Plus 40x60mm alumiiniprofiili. Kaapelikiinnikkeitä on riittävän tiheästi.

Tässä esimerkissä käytettävät Schletterin kaapelikiinnikkeet näyttävältä tältä.

Tulevissa artikkeleissa käsitellään muita hyväksi havaittuja DC-kaapelin kiinnitystapoja.