Invertterin tehon ilmoittamisesta

SMA-invertterien teho ilmoitetaan invertterin nimen yhteydessä olevan luvun avulla ja tarkemmin invertterin datalehdessä. Esim. uudemman SMA Sunny Tripower 5.0 ja vanhemman SMA Sunny Tripower 5000TL-20 -invertterin 5.0 ja 5000 tarkoittaa invertterin sähköverkkoon tuottaman näennäistehon 5000VA (volttiampeeri) ja pätötehon 5000W (watin) huippuarvoa tai rajoitusta.

Yleensä sähköverkossa näennäistehon 5000VA rajoitus tulee käyttöön ensin, joka saattaa aiheuttaa invertterin tuottaman pätötehon rajoittamisen tiettyyn näennäistehoa pienempään arvoon. Vanhemmat invertterit on valmiiksi tehtaalla konfiguroitu estämään verkon jännitteen nousua tehokerrointa muutamalla, joka tarkoittaa loistehon generointia ja pätötehon rajoittamista. Tämä näkyy käytännössä siten, että 5000VA invertterin pätöteho näyttää pysähtyvän 4776W kohdalle. Uudemmissä ominaisuus pitää erikseen ottaa käyttöön, jos sähköverkko sitä tarvii.

Tämä sivu käsittelee SMA:n valmistamien invertterien toimintaa.

Vastaavalla tavalla SMA Sunny Boy 2.5 -invertterin 2.5 kertoo invertterin näennäistehon 2500VA ja pätötehon 2500W rajoituksesta.

Lisätietojan sähkötehon eri suureista:
Loisteho – https://fi.wikipedia.org/wiki/Loisteho
Pätöteho – https://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4t%C3%B6teho
Näennäisteho – https://fi.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4enn%C3%A4isteho