Aurinkovirtaa Haukiputaalle

Haukiputaan aurinkovoimalan tarina alkoi tammikuun 2021 loppupuolella Jussin rekisteröityä itsensä Aurinkovirta-uutiskirjeen tilaajaksi ja noin kuukauden päästä seurasi ensimmäinen sähköposti, josta kaikki alkoi. Seuraava sähköposti olikin jo parin sivun mittainen, josta pystyin näkemään, että tässä oltiin nyt tosissaan, jolloin itsekin laitan ammattilaisvaihteen päälle.

Lähtötiedot

Kohteesta ja aurinkosähkösuunnitelmista tuli paljon tietoa. Miksi aurinkosähköä hankitaan. Paljonko kiinteistö kuluttaa vuodessa. Tietoa pohjakuormasta. Tietoa osaamisesta viedä aurinkosähkövoimalaprojekti maaliin itse tehden. Aurinkovoimalan sijoituspaikan osoite. Satelliittikuva google mapsistä. Lähtötiedoissa oli jo pohdittu aurinkopaneelien sijoituspaikkaa ja lopulta keskusteluissa käytiin läpi talon päälape, erkkerin sivulappeet, autotallin lappeet ja saunan etelälape. Tuleva osallistuja oli itse ottanut käyttöön Domoticz-kotiautomaatiojärjestelmää ( https://domoticz.com ) ja aurinkosähkön liitettävyys tähän oli tärkeä ominaisuus.

Näiden lähtötietojen jälkeen tieto tuli vielä toinen mokoma lisää. Lähtötietoina toimitettua tekstiä oli monta sivua. Tämä kuvaa hyvin kuinka mukana ollaan. Tällaiseen kyseleen itsekin panostaa ihan eri tavalla kuin yhden rivin sähköpostiin ”millaiseen hintaan saa 20 paneelia”.

Tietoa tuli lopulta koko ajan lisää. Myös tuntikohtaiset sähkönkulutustiedot saapuivat lopulta erikseen pyytämättä. Nämä ovat erittäin kriittiset, jos haluaa minun vastaavan kysymyksiin järkevästä aurinkosähköjärjestelmän mitoituksesta.

Talon kuva oli yksi monista lähtötietoina toimitetuista valokuvista, jotka oli otettu pihapiiristä molempiin suuntiin.

Rakennusvalvonta

Uuden osallistujakandidaatin kanssa käytiin pitkiä sähköpostikeskusteluja eri aiheista. Mm. sähköasennukset ja rakennusvalvonta. Rakennusvalvonnasta toin esiin kantani, että kun kunnan rakennusvalvonnalla ei ole Maankäyttö- ja rakennuslaissa mandaattia vaatia lupia aurinkosähköjärjestelmälle, kuin erikoistapauksessa niin lupaprosessiin ei kannata lähteä. Omasta mielestäni kunnan laitonta menettelyä ei kannata lähteä vapaaehtoisesti tukemaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta voi vaatia lupaa vain kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavasta aurinkopaneelin asentamisesta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
126 a § (21.12.2012/958)
Toimenpideluvanvaraiset toimenpiteet
13) kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentaminen tai rakentaminen.
(21.4.2017/230)

Kiinnitysteline huopakatolle

Normaalisti Schletter-kiinnitysteline huopakatolle on Aurinkovirta-projekteissa tehty ankkuripultteja käyttäen.

Huopakattoasennusta on esitelty Aurinkovirta-sivuilla: https://www.aurinkovirta.fi/aurinkosahko/aurinkovoimala/kiinnitysteline/huopakatto/

Kun osallistuja oli itse hyvin aktiivinen ja mukana prosessissa niin tässä tilanteessa selvitettiin myös kahden muun huopakattotelineen kiinnityksessä käytettävän osan käyttö tämän projektin toteutuksessa. Nämä osat ovat seuraavissa kahdessa kuvassa. Osallistuja päätyi kuitenkin tuttuun ja turvalliseen ratkaisuun ankkuripulttien kanssa.

Schletterin 2-vaihtoehto huopakatolle.
Schletterin 3-vaihtoehto huopakatolle.

Tarjous

Maaliskuun 2021 lopulla oltiin tarjousvaiheessa ja järjestelmä oli muovautunut täyttämään talon koko etelälape ja erkkerin molemmille sivuille oli suunniteltu seitsemän aurinkosähköpaneelia. Nämä neljä eri lappeen osaa pystyttiin hoitamaan yhdellä SMA Sunny Tripower -invertterillä. Myös tarjousvaiheessa tulevalla osallistujalla oli hyviä ja tiukkoja kysymyksiä. Parin tarjousversion jälkeen tuli osallistujan tilaus.

Järjestelmä muodostuisi seuraavista komponenteista:

  • SMA Sunny Tripower 8.0 -3-vaiheinvertteri
  • 32 x Heckert NeMo 60M 2.0 330 MC4 -aurinkosähköpaneeli
  • 3-profiilinen Schletter 1-kerrosteline huopakatolle

Aurinkovoimalassa on siis 10,56kWp tehoinen aurinkopaneelisto. Koska aurinkopaneelit ovat eri suuntiin, järjestelmään riittää 8kVA tehoinen invertteri.

Talon etelälappeen ja erkkerin länsilappeen paneelien kuvat ovat seuraavissa kahdessa kuvassa.

Talon etelälappeen paneelit kuvattuna prosessin jossain välivaiheessa. Lopulta tällä lappeella päädyttiin 18 paneeliin.
Erkkerin länsilappeen paneelit.

Keskustelut jatkuvat

Tilauksen jälkeen osallistujalta tuli virtanaan hyviä kysymyksiä ja ideoita. Nämä liittyvät johdotukseen, reikien poraamiseen sekä palautteeseen Aurinkovirran toimittamasta materiaalista tai vastauksista.

Miten kaapeloidaan kahden kentän väliltä tai riviltä toiselle. Miten kattotuolit löydetään ja miten porattavien reikien kohdat löydetään huopakatolla. Miten porataan katon pintaan nähden täydellisesti kohtisuoria reikiä.

Sahköposteja oli kymmeniä. Tämä oli erittäin hienoa. Sähköposteja ei ollut paljon sen takia, ettei osallistuja olisi osannut vaan halusi tarkistaa yksityiskohtia ja käyttää hyväksi Aurinkovirran 8 vuoden aikana keräämän tiedon viimeistä bittiä myöten. Ja jakaa omaa tietoaan Aurinkovirralle. Yleensä aktiiviset osallistujat saavat Aurinkovirta-projektista enemmän irti kuin passiiviset. Sähköpostien lisäksi puheluja tuli myös tukuittain.

Täytepaneelit

Osallistuja tilasi 32 x Heckert Nemo 60M 2.0 330 MC4 -aurinkosähköpaneelia. Yhteen tehdaspakkaukseen menee 27 paneelia ja kahteen 54 paneelia. Tämän takia kahdesta tehdaspakkauksesta jäisi tyhjäksi 22 aurinkosähköpaneelia. Nämä kannattaa ottaa mukaan, koska näin kuljetusvaurioiden riski tehdaspakkausten takia pienenee.

22 ylimääräistä ns. täytepaneelia myytiin kahdelle muulle Aurinkovirta-osallistujalle. Toiselle viime vuoden osallistujalle, joka oli asentanut viime syksynä telineen valmiiksi ja halusi paneelit tänä keväänä meni 18 paneelia ja loput 4 meni uuden osallistujan mökkiprojektiin, johon tulee lisäpaneeleita seuraavan osallistujan kuormasta.

Työkaluista

Osallistujan kanssa vaihdettiin uusia ideoita käytettävistä työkaluista.

Osallistujan idea kaupallisesta poraohjurista, jota voisi käyttää huopakatolla.

Wolcraft-poraohjuri.

Osallistujalta löytyi momenttiavain yleisadapterin kiristämiseen asennuksen aikana vaadittuun momenttiin vielä profiilien asentamisen jälkeen. Tässä on demokuva tilanteesta autotallin lattialta.

Kiintoavain-tyylinen momenttiavain.

Rakentaminen alkaa

Rakentaminen tulee aloittaa rakennustelineistä sekä muiden turvavarusteiden käyttöönotolla sekä oman rakennustyömaan turvallisuuden suunnittelusta.

Rakennustelineissä tulee olla kunnolliset rappuset katolle turvallista ja joustavaa nousua varten.

Jyrkällä katolla oli tärkeää tehdä lapetikkaat, jotta sekä rakentaja itse että työkalut pysyivät katolla.

Lapetikkaat pitävät sekä rakentajan että työkalut katolla.
Räpsylangalla voidaan merkitä kattotuolin keskikohta kattoon.
Riman avulla haetaan kiinnityspisteiden kohdat katolla.

Lopulta teline asentui katolle.

Toisen lappeen teline on valmiina ja toista lapetta asennetaan.

Kaapelointi telineen päälle

Kun teline oli valmis kaapelointi asennettiin telineen päälle ja kiinnitettiin alumiiniprofiilien varjossa olevaan kylkeen. Kohteen sähköasentaja oli tekemässä johdotusta.

Telineen päälle asennetaan DC-kaapeli johdinlenkkien minimoinniksi. Tämä on SFS 6000 -standardin vaatimus.

Aurinkopaneeliston invertteriin kytkettävä kaksoiseristetty DC-kaapeli otettiin Oulun alueen viiden osallistujan kesken kiertävistä 500m kaapelikeloista.

Kaapelikelateline on viritetty rakennusteilneen runkoon.

Aurinkopaneelit katolle

Johdotuksen jälkeen aurinkopaneelit voitiin nostaa katolle ja asentaa paikalleen.

Ensimmäiset seitsemän paneelia on asennettu.
Kolme paneelia lisää on ilmestynyt katolle.
16 paneelia on nyt katolla. Ja tämän jälkeen sama toiselle sivulle.

Metsätölli kytketään verkkoon

Metsatolli (Metsätölli) -aurinkosähkövoimala kytkettiin verkkoon 3.6.2021. Sähkötauluun asennettiin Elgris Smart Meter Wifi -sähkömittari, joka mittaa ostettavan ja myytävän energian. Mittari näyttää SMA-invertterille SMA:n mittarilta, mutta kotiautomaatiojärjestelmälle se tarjoaa Modbus TCP -rajapinnan.

Metsatolli Sunny Portal -palvelussa: https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=2c91bd35-74b0-41f2-a522-925b12c8e9ba&plant=36c02789-ec9a-4f3a-a14a-1441112b5c5b&splang=en-US

Invertteriin tulevat DC-kaapelit on merkitty nippusiteillä (I, II, III).

Tämä oli erittäin ripeä ja opettavainen ja positiivinen Aurinkovirta-projekti. Tällaisia lisää! Kiitos Jussi!

SMA Sunny Tripower 8.0 -invertteri on asennettu mittauskeskuksen lähelle.

Avainsanoja: Haukiputaalla, Haukipudas