yleistietolomake

Ilmoitus aurinkosähköjärjestelmästä verkkoyhtiölle

2023 muutos: tarkista omasta jakeluverkkoyhtiöstä konfiguroidaanko invertterin suojausstandardin asetus a) SFS-EN 50549-1:2019 vai b) viime vuosina yleisemmän VDE-AR-N-4105 -standardin 2018-11 versio eli ns. VDE-AR-N-4105:2018 -standardin mukaiseksi.

Kommunikoi lyhyesti niin siitä seuraa vähin työmäärä itsellesi

Suomen lakien ja asetusten mukaan verkkoyhtiöltä on pyydettävä lupa mikrotuotantolaitoksen (alle 50kVA) asentamiseksi kulutusliittymään, mutta verkkoyhtiö ei voi evätä lupaa, kunhan tekniset vaatimukset täytetään.

Lupaa pyydetään täyttämällä verkkoyhtiön sivuilta löytyvä ”mikrotuotantolaitteiston yleistietolomake”, joka yleensä löytyy verkkoyhtiön webbisivuilta sähkön pientuotannon ohjesivuilta ja palauttamalla se verkkoyhtiölle verkkoyhtiön ohjeiden mukaisesti joko paperilla tai skannattuna sähköpostin liitteenä. Paikallisen verkkoyhtiön mikrotuotantolaitteiston yleistietolomake on paikallinen muunnos Energiateollisuus ry:n suosituksen mukaisesta lomakkeesta.

Esim. Lappeenrannan Enerigan alueella rakentaville mikrotuotantolaitteiston yleistietolomake löytyy tältä sivulta:

https://www.lappeenrannanenergia.fi/ohjeet-ja-vinkit/nain-liitat-tuotantolaitoksesi-jakeluverkkoon

Etsi oman verkkoyhtiösi sivuilta mikrotuotannon kytkemisen ohjeet tai ota verkkoyhtiöön yhteyttä, jos ohjeita ei ole webissä.

Carunan alueella tämä lomake täytetään netissä ja Caruna antaa vain sähköurakoitsijoiden täyttää lomakkeen.  Carunan lomakkeelle pääset: https://www.caruna.fi/urakoitsijoille

Lappeenrannassa verkkoyhtiö toivoo ko. lomakkeen palauttamista 2 viikkoa ennen kytkentää, mutta Lappeenrannan alueella sen voi palauttaa myös vasta kytkennän tekemisen jälkeen (verkkoyhtiö ei ole valittanut tällaiseta käytöksestä). Lappeenrannassa verkkoyhtiö ei anna erillistä kytkentälupaa, vaan laitteiston kytkevä urakoitsija jättää sen päälle asennuksen ja käyttöönottotarkastuksen jälkeen. Lappeenran verkkoyhtiön alueella olevien ei tarvitse ottaa verkkoyhtiöön erikseen yhteyttä, lomakkeen palauttaminen riittää.

Ohjeet lomakkeen täyttöön:

Kustakin invertteristä, jos niitä on useampia, täytetään erillinen lomake.

1. Yhteystiedot

 • Tuotantolaitteiston haltija, tulisi olla sama kenen nimissä sähköliittymä on, yksityishenkilö tai yritys
 • Puhelinnumero, Osoite, Postinumero, Postitoimipaikka – yhteystiedot tuotantolaitteiston haltijalle
 • Tuotantolaitteiston osoite (sijaintipaikka), Postinumero, Postitoimipaikka – osoitetiedot, missä aurinkosähköjärjestelmä sijaitsee, usein kopioitava samat tiedot edellisistä kentistä, jos laitteisto on kotona
 • Käyttöpaikan numero – löytyy sähkölaskusta, tämä identifioi mihin kulutusliittymään aurinkosähkötuotanto liitetään
 • Käyttöpaikan pääsulakekoko – löytyy sähkölaskusta, esim. 3x25A, 3x35A, ym. Jos käyttöpäikan pääsulakekoko on yli 3x63A, tästä johtuvat velvoitteet tulee selvittää erikseen.

2. Tuotantolaitteiston perustiedot

 • Tuotantomuoto – valitse Aurinko
 • Verkkoliitäntälaitteen valmistaja – SMA Solar Technology AG tai lyhyesti vain ”SMA”
 • Verkkoliitäntälaitteen malli: SMA Sunny Tripower X.0, missä X tilaamanne laitteen mukaan, 1-vaiheisena SMA Sunny Boy 1.5 tai SMA Sunny Boy 2.5
 • Tuotantolaitteiston nimellisteho: tilaamanne laitteiston mukaan 1,5, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 tai 50 – nimellisteho ilmoitetaan invertterin tehon mukaan, ei aurinkopaneelien
 • Tuotantolaitteiston syöttämä enimmäisvikavirta: katso allaolevaa listaa
 • Laitteiston kytkentä: valitse kolmivaiheinen (vain 1,5kVA tai 2,5kVA laitteen hankkija valitsee yksivaiheinen ja merkitsee kytkettävän vaiheen, yleensä L1)

Tuotantolaitteiston syöttämä enimmäisvikavirta (SMA:n tuotteiden tietoja, löytyy operating instructions tai installation manual dokumentista ”Maximum output current under fault conditions” kohdasta ):

Uudempien Tripower X.0 -mallien tiedot:

 • 3kVA invertteri = 13A
 • 4kVA invertteri = 15A
 • 5kVA invertteri = 18A
 • 6kVA invertteri = 21A
 • 8kVA invertteri = 30A
 • 10kVA invertteri = 36A

Vanhempien Tripower XXXXTL -malien tiedot:

 • 5kVA invertteri = 12A
 • 6kVA invertteri = 15A
 • 7kVA invertteri = 17A
 • 8kVA invertteri = 20A
 • 9kVA invertteri = 22A
 • 20kVA tai 25kVA invertteri – ota yhteyttä minuun
 • 1.5kVA invertteri = 12A
 • 2.5kVA invertteri = 19A

3. Tuotantolaitteiston tekniset tiedot

Jos sinulla on uusi SMA Sunny Tripower 3.0 – 6.0 tai 8.0 – 10.0 niin valitse saksalainen vaatimusdokumentti (suojaustekniset vaatimukset) VDE-AR-N 4105 2018-11

jos olet:

 • päivittänyt invertterin firmwaren
 • valinnut invertterin käyttöönotossa suojausstandardin ”VDE-AR-N 4105:2018 up to 4.6” tai ”VDE-AR-N 4105:2018 > 4.6” invertterin tehosta riippuen

Jos sinulla on vanhempi invertteri esim. SMA Sunny Tripower 5000TL – 12000Tl tai jonkun muun valmistajan invertteri tai olet valinnut tai invertterissä on valmiina vanhempi VDE-AR-N 4105 -standardin 2011 versio tai versiota ei ole merkitty (jolloin se on yleenstä tuo vanhempi) niin ota yhteyttä ja selvitetään tilanne.

3.1. kohta – älä täytä

3.1. Tuotantolaitteiston erottaminen

Valitse ”Tuotantolaitteisto on eroteltavissa erillisellä erotuskytkimellä, johon verkonhaltijalla on esteetön pääsy”, jos invertterin ja sähkökeskuksen väliin ulos (tai tilaan johon verkkoyhtiöllä on avain tai sisätila ei ole lukossa) on asennettu lukittava turvakykin esim. Katkon malli.

Erotuskytkimen sijainti: kuvaa sanallisesti missä erotuskyktin on, esim. ”Päärakennuksen pohjoisseunassa invertterin alapuolella”.

Valitse ”Liittymän pääkeskuksella on varoituskyltti takasyöttövaarasta ja opastus laitteiston irtikytkemiselle”, jos varoituskyltti ja opastustaulu on asennettu / tullaan asentamaan. Tuo varoituskyltti on sähköurakoitsijan vastuulla, mutta tulen myymään muovisia 300x100mm kylttejä ja pienempiä tarroja.

4. Tuotantolaitteiston asentaja / urakoitsijan tiedot

Käytetty sähköurakoitsija täyttää omat tietonsa tähän.

Jos olet tämän kevään osallistuja ja tarvit apua lomakkeen täytössä, ota minuun yhteyttä vesa-matti.puro@aurinkovirta.fi tai 044-0396461.