Uusi suojaustandardi yllätti käytettyjen laitteiden kauppiaat

Tällä hetkellä jakeluverkkoyhtiöt vaativat invertterin verkkoonkytkentään aikaisemmasta poikkeavat versiot invertterin suojaustandardista. Tämä suojausstandardi ohjaa sitä miten invertteri käyttäytyy sähköverkossa ja mm. kytkee itsensä irti sähköverkon häiriöiden jälkeen.

Uudet jakeluverkkoyhtiöiden hyväksymät standardit ovat:

* VDE-AR-N-4105 -standardin 2018-11 versio eli ns. VDE-AR-N-4105:2018
* SFS-EN 50549-1:2019 -standardin 2019 versio

Mikrotuotantolaitoksen yleistietolomake, jonka jakeluverkkoyhtiön asiakas tai asiakkaan sähköurakoitsija palauttaa aurinkosähkövoimalan verkkoonkytkennän yhteydessä. Lomake sisältää nykyisin kaksi mahdollista standardia, joiden perusteella verkkoonkytkentä tapahtuu. Lomakkeella kerrottu standardi tulee ottaa käyttöön invertterin käyttöönoton yhteydessä. Ei riitä, että standardi on mainittu laitteen datalehdessä.

Olen tarkastanut jakeluverkkoyhtiöiden kannan asiaan mm. Carunalta ja Elenialta ja molempien teknisen asiakaspalvelun kannan mukaan:
* vain uusien standardien mukaisia laitteita hyväksytään verkkoon kytkettäväksi,
* vanhojen standardien mukaisia laitteita ei enää hyväksytä verkkoon, ja
* siirtymäaika vanhojen laitteiden kanssa on kulunut umpeen.

Näitä suojausstandardeja käyttäviä laitteita ei saa enää kytkeä verkkoon uudiskohteissa:
* VDE-AR-N-4105 2011-08
* EN 50348:2015

Esim. Caruna ja Elenia käyttävät sähköistä ilmoitusta mikrotuotantolaitoksen yleistietolomakkeen (mikrotuotantolaitoksen yleistietolomake) palautukseen, joten asiakaalle ei edes anneta mahdollisuutta täyttää lomaketta vanhan standardin tiedoilla.Vaikutukset käytettyjen laitteiden kauppaan

Vaikutukset uusien laitteiden kauppaan

Uusia laitteita saa kytkeä verkkoon vain uusilla standardeilla. Rehellisten kauppiaiden tulisi myydä vain tällaisia laitteita.

Olen huomannut, että muutama kaupallinen toimija yrittää nyt myydä sellaisia laitteita, joita ei saa enää kytkeä verkkoon. Toimija saattaa yrittää hämätä ostajaa puhumalla standardin sallimasta siirtymäajasta. Tämä ei pidä paikkaansa.

Vaikutukset käytettyjen laitteiden kauppaan

Standardimuutos tarkoittaa sitä, että vanhan standardin mukaiset aikaisemmin verkkoonkytketyt laitteet pysyvät sallittuina aurinkosähkövoimaloissa, mutta niitä ei saa kytkeä uuteen kohteeseen. Tällöin olemassaolevaa laitetta ei kannata irroittaa toimivasta voimalasta vaan päivitykset laitoksiin tulee tehdä uusia laitteita lisäämällä.

Nettipalstoilla myydään käytettyjä laitteita, joihin uusia suojausstandardeja ei saa enää päivitettyä. Älä osta tällaista laitetta. Jos harkitset käytetyn laitteen ostamista niin tarkista jakeluverkkoyhtiön teknisestä asiakaspalvelusta saatko kytkeä tällaista laitetta verkkoon. Älä usko myyjän sanaan.

Jos käytettyyn laitteeseen vaaditaan ohjelmistopäivitys, varmista että sellainen voidaan käytännössä asentaa ja mitä se maksaa. Osa laitteista vaatii tällaista päivitystä varten sähköasentajan, joka on ostanut valmistajalta päivitykseen tarvittavan maksullisen yleisavaimen.

Vaikutukset Aurinkovirta-yhteistilauksen käyttämiin laitteisiin

Aurinkovirta-kohteissa käytetään nykyään VDE-AR-N-4105 -standardin 2018-11 -versiota. Tämä versio on tarjolla SMA Sunny Tripower 3.0 – 6.0 ja 8.0 – 10.0 inverttereissä, joita Aurinkovirta-kohteissa on käytetty syksystä 2018 lähtien.

Syksyn 2018 asennettuihin Tripower-laitteisiin uuden standardin tuki on ollut saatavilla ohjelmistoversiosta 3.10.08 tai 3.10.10 lähtien. Laitteet tulevat tehtaalta vanhalla firmware-versiolla varustettuna ja ennen laitteen muuta käyttöönottoa firmware päivitetään uuteen versioon, joka tukee uutta VDE-AR-N-4105:2018 -standardia.

SMA Sunny Tripower 3.0 -inveri, johon uuden VDE-AR-N-4105:2018 -standardin saa käyttöön firmwaren päivityksellä.

Kun firmware on päivitetty niin suojaustandardivalinnoissa on näkyvillä kaksi uutta sallitua vaihtoehtoa (monen kymmenen muualla maailmassa käytettyjen vaihtoehtojen joukossa):
* VDE-AR-N-4105:2018 bis 4.6
* VDE-AR-N-4105:2018 > 4.6

Näistä vaihtoehdoista valitaan oikea invertterin tehon mukaisesti. Ensimmäinen 3.0 ja 4.0 kVA mallien kanssa ja toinen 5.0, 6.0, 8.0 ja 10.0 mallien kanssa.

SMA Sunny Tripower 5000TL – 12000TL -laitteet

Merkittävä osa suomalaisita jakeluverkkoyhtiöistä on muuttanut verkkoonliittymisen teknisiä vaatimuksia siten, että 2013-2019 välillä valmistettuja ja myytyjä SMA Sunny Tripower 5000TL-12000TL -inverttereitä konfiguroituna tehdasasetuksena tulleen VDE-AR-N-4105 2011-08 -standardin kanssa ei saa enää kytkeä näiden jakeluverkkoyhtiöiden sähköverkkoihin. SMA ei tarjoa näihin invertterihin ohjelmistopäivitystä nykyisin käytettävään VDE-AR-N-4105 2018-11 -versioon ainakaan tällä hetkellä, enkä usko näin tapahtuvan myöskään tulevaisuudessa, koska jo asennetut laitteet saavat toki olla kytkettynä jakeluverkkoon siihen asti kunnes ne lakkaavat toimimasta.

SMA Sunny Tripower 5000TL-20 3-vaiheinvertteri. Tähän laitteeseen ei saa uuteen verkkoonkytkentään tarvittavaa ohjelmistoversiota.

Suomeksi sanottuna SMA Sunny Tripower 5000TL-12000TL invertterillä ei ole jälleenmyyntiarvoa uudiskohteeseen. Toki tällaisen invertterin voi asentaa hajonneen vastaavan laitteen tilalle vanhoilla luvilla, koska jakeluverkkoyhtiö näkee vain laitteen tyypin, joka sille on ilmoitettu, ei sarjanumeroa (oma käsitykseni asiasta).

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymys 1 – VDE0126-1-1 -standardi

Kysymys: ”Entä ’VDE0126-1-1’? Tuollainen on tullut vastaan nyt kahdessa eri laitteessa mutta se ei täsmää Elenian paperiin suoraan. Ei uuteen eikä vanhaan. Pitäisikö tuosta ymmärtää jotain kuitenkin?”

Vastaus:

VDE0126-1-1 on ennen VDE-AR-N-4105 2011-08 -standardia Saksassa voimassa ollut vanha standardi, jonka mukaisia laitteita ei ole saanut kytkeä Suomessa verkkoon ”ikinä”.

Yleensä invertterien verkkonkytkentä tuli Suomessa hyväksytyksi yhdessä yössä eräänä helmikuun 2013 päivänä VDE-AR-N-4105 2011-08 standardin avulla. Aikaisemmin verkkoonkytkentä oli yksittäistapauksia ja vaatimukset vaihtelivat jokaisen tapauksen ja laitteen yhteydessä.

Kysymys 2 – Nyt ostetun Fronius Symo 8.2-M -kytkentä 2021 helmikuussa?

Kysymys: ”Tässä on keskusteltu standardien muuttumisesta, niin onkohan 2 vuotta vanha Fronius Symo 8.2-3-M myös ”vanhentumassa” helmikuussa 2021?”

Vastaus:

Olen itse SMA-laitteiden asiantuntija 8 vuoden kokemuksella, enkä halua kommentoida yksittäisten muiden valmistajan laitteiden vaatimustenmukaisuutta. Tämä uusi standardi kuitenkin koskettää SMA:n lisäksi myös kaikkia muita invertterivalmistajia, kuten Fronius, Kaco, Kostal, tai niitä kaikkia lukuisia kiinalaisia valmistajia.

Tarkasta Fronius Symo 8.2-M -laitteen dokumentaatiosta tukeeko laite VDE-AR-N-4105:2018-11 tai SFS-EN 50549-1:2019 -standardia, ja jos ei tue tai et pysty käytännössä päivittämään laitteen laiteohjelmistoa kumpaankaan versioon, niin laite on vanhentunut.

Jos tukea uusille 2018 tai 2019 versioille ei löydy, on turvallisinta olettaa, ettei laitetta enää saa kytkeä verkkoon.

Laite ei vanhene helmikuussa 2021 vaan laite vanheni siinä vaiheessa, kun uutta versiota ei enää pystynyt päivittämään.

Kysymys 3 – Voinko kytkeä Solarmax 8MT2 -invertterin sähköverkkoon?

Ilmoitus: ”Tarjolla on 5 vuotta käytetyt toimivat Solarmax 8MT2 3-vaiheinvertterit 2 kpl
a hinta 750 € ( uutena 2500 EUR). Laitteet tukevat 2 DC-linjaa ja kaikki liittimet ovat mukaana. Laitteet on irroitettu suoraan tuotannosta, kun tilalle vaihdettiin isommat 10kVA mallit. Laitteet toimitti aikanaan NN yhtiö Suomesta.

Solarmax 8MT2
Nominal power 8 kVA

Unit in compliance to VDE-AR-N 4105
VDE 0126-1-1
Sputnik Engineering AG www.solarmax.com”

Vastaus:

Tällaista laitetta ei saa nykyään kytkeä Suomen sähkönjakeluverkkoon, joten tämän tarjoaminen kuluttajalle Suomessa on hieman epäeettistä (lievin mahdollinen ilmaisu asiasta) muuhun käyttöön kuin vastaavan laitteen varalaitteena käytettäväksi. Mikään ei estä tämän 2015 asennetun laitteen käytön jatkamista 2015 asennuksen osana.

Etiketissä mainitulla VDE-AR-N 4105:2011-08 -standardilla kytkennän on saanut tehdä Suomen jakeluverkkoon 2013-2019, mutta tällä hetkellä tämä ei kelpaa. VDE 0126-1-1 ei ole kelvannut suojaustandardina ikinä Suomessa muuta kuin 2012 ja sitä aikaisemmin yksittäistapauksina.

Ilmoituksessa yritetään herätellä mahdollisessa ostajassa ahneutta tarjoamalla suurehkoa invertteria 750 eurolla ja kertomalla sen olevan 1/4 alkuperäisestä hinnasta. Kertomalla, että laitteet on irroitettu suoraan tuotannosta ja että ne on alunperin myynyt suomalainen tunnettu aurinkosähköyritys yritetään luoda ostajalle mielikuvaa, että laitteet olisivat kuranttia tavaraa vaikka laitteen takuu on ohi, laitetta ei saa kytkeä Suomessa enää sähköverkkoon.

Laitteen valmistaja Sputnik Engineering meni konkurssiin 2014, mutta toimintaa jatkoi Solarmax vuotta myöhemmin. Yrityksen nettisivuilta ei löydy päivitettyä suojausstandardia, jota ilman tällä laitteella ei ole käyttöä uudessa asennuksessa Suomessa vuonna 2020.

Suuri osa aurinkovoimalan tulipaloista liittyvät DC-puoleen, puolet näistä liittyvät johtimiin ja puolet vääriin liittimiin ja niiden asennuksen vääriin työtapoihin. Omasta mielestäni vanhojen laitteiden DC-liittimet tulee vaihtaa uusiin, jos laitteen asentaa uudelleen, jotta liittimien tiivisteet olisivat edelleen ”kurantteja”. Omasta kokemuksestani DC-liittimen johtimen tiiviste kuivuu ja kovettuu tiettyyn muotoon 6 vuotta lyhyemmässä ajassa. Myös liittimen toisessä päässä voi olla tiiviste, jonka toimivuudesta ei ole takuita. Vanhoja purettuja DC-liittimiä ei tulisi myydä käytettyjen laitteiden kaupan yhteydessä.