Paneelien fyysinen asennus

Tällä sivulla käyn läpi Aurinkovirta-osallistujille tarkoiteettua opastusta aurinkosähköpaneelien fyysisestä asennuksesta.

Vaihe 0

Aurinkopaneelien purkaminen aurinkopaneelilavasta on selitetty tällä sivulla: https://www.aurinkovirta.fi/aurinkopaneelien-saapuminen

Vaihe 1

Alkutilanne: Olet kertonut missä invertterisi sijaitsee ja sen jälkeen olet saanut ”johdotusehdotus” dokumentin siitä, miten DC-kaapelit asennetaan aurinkopaneelien kiinnitystelineen päälle odottamaan aurinkopaneelien asennusta. Alakuvassa huomaat punaisen plus-kaapelin ylimmän profiilin räystäänpuoleisella sivulla ja mustan minus-kaapelin toiseksi alimman profiilin räystäänpuoleisella sivulla. Miten kaapeli sinulla kulkee selviää saamastasi johdotusehdotuksesta.

Artikkeli Schletter-kaapelikiinnikkeiden käytöstä invertterille menevän pitkän kaapelin kiinnittämiseen profiilin räystään puoleiseen kylkeen: https://www.aurinkovirta.fi/rakentaminen/johdotus/aurinkopaneelien-johdinten-kiinnityksesta-kaapelikiinnikkeet/

Vaihe 2

Kiinnitä profiilien kumpaankin päähän lauta ja iske lautaan naula, johon asetat linjalangan sille korkeudelle missä on alimman rivin aurinkopaneelien yläreuna. Oletan, että aurinkopaneelit asennetaan alin rivi ensin. Ilman linjalankaa, takaan, että paneelirivistä ei tule suoraa.

Linjalangan avullla paneelirivin saa kulkemaan suoraan. Huomaa, että paneelirivin päälle tulee 22mm tuuletusrako ennen seuraavan paneelirivin alareunaa. Tämä liittyy siis siihen mille korkeudelle kuvassa näkyvä linjalanka asennetaan.

Kun uusi paneeli on kiinnitetty astu muutama askel taaksepäin ja sihtaa silmällä ovatko eri aurinkopaneelien valkoiset linjat suorassa vierekkäisissä paneeleissa. Ja sama ylhäältä alas useampaa riviä tehdessä.

Vaihe 3

Aseta seuraavaksi profiilin päätykiinnikkeet 50mm profiilin päädystä. Napauta kiinnikke kevysti kädellä profiilin uraan. Tee sama kahdelle tai kolmelle ensimmäiselle päätykiinnikkeelle ennen kuin kosket aurinkopaneeliin.

Älä kiristä päätykiinnikkeen ruuvia tässä välissä. Jos päätykiinnike ei mene kevyesti ylhäältä napsauttamalla profiiliin, löysää päätykiinnikkeen ruuvia muutama kierrosta.

Vaihe 4

Tuo aurinkopaneeli rivin päähän. Aloita vasemmalta. Aloita alarivistä. Pidä aurinkopaneelia pystyssä profiilien päällä. Aseta ensimmäinen nippuside noin 0,5-0,7m profiilin päästä. Vedä oikealle lähtevä johdin tämän nippusiteen alta. Oikealle lähtevä johdin on johdotusehdotuksen mukaan joko plus- tai miinus. Samalla kun lasket paneelia alas, vedät oikella tulee johdinta ulos paneelin alta.

Toinen johdin menee johdotusehdotuksen mukaan joko ylös tai jää johdotusehdotuksen mukaan roikkumaan sähköasentajaa varten paneelin alta tavallaan vasemmalle. Jos toinen kaapeli vedetään ylös, kiinnitä se tässä vaiheessa seuraavan rivin alimpaan profiiliin nippusiteellä.

Nippuside on tällä sivulla: 1) rosterinen nippuside, 2) musta muovinen UV-kestävä nippuside, 3) Schletter-kaapelikiinnike esim. Multi-10S, 4) surrilanka, esim. ML, jossa UV-kestävä muovinen suoja, esim. putkenpätkä, tai 5) näiden yhdistelmä.

Saisinko joltain yställiseltä sielulta kuvan tähän ja vapaan käytö- ja julkaisuoikeuden siihen ilman eri korvausta? Sama koskee muita puuttuvia kuvia.

Vaihe 5

Laske aurinkopaneeli alas profiilien päälle. Kun aurinkopaneeli on laskettu, aurinkopaneellin vasemmalla puolella olevat kiinnikkeet kiristetään 15Nm kireyteen, ensin T-vääntimellä ja sitten momenttiavaimella. Momenttiavaimen kääntäminen lopetetaan heti ensimmäisen nahksahduksen jälkeen.

Jokaisella asennusporukan jäsenellä olisi hyvä olla vähintään oma T-väännin, mielellään sekä T-väännin että momenttiavain. Samoin mittanauha. Syy: työkalujen vaihto henkilöltä toiselle hidastaa työtä ja tässä on vaarana, että työkalu putoaa paneelin karkaistun lasin päälle, jolloin paneeli on entinen.

Vaihe 6

Kun johdin vedetään paneelin oikealta puolelta esille se kiinnitetään toisella nippusiteellä alla olevan kuvan mukaisesti profiilin räystään puoleiseen sivupintaan invertterille menevän kaapelin rinnalle.

SFS 6000 sisältää vaatimuksen ettei kahden paneelin väliseen liitokseen jää vetoa. Nyt liitin on tuettu sen toiselta puolelta. Kuvassa liittimen päällä kulkeva kaapeli on invertterille menevä pitkä kaapeli.

Vaihe 7

Aseta seuraavaksi profiilin välikiinnikkeet viimeisen paneelin oikealle puolelle profiilin päälle ja siirrä ne aurinkopaneelin viereen. Napauta kiinnikke kevysti kädellä profiilin uraan. Tee sama kahdelle tai kolmelle välikiinnikkeelle ennen kuin kosket seuraavaan aurinkopaneeliin.

Vaihe 8

Tuo seuraava aurinkopaneeli paikalle ja jätä se pystyy aivan kuin ensimmäisen paneelin kanssa.

Vaihe 9

Kytke tämän uuden paneelin johdin edellisen paneelin johtimeen. Plussa miinukseen. Kuuntele jokaisen liitoksen kohdalla ”klik” ääni ja tunne liittimien lukittuminen käsissäsi, älä hosu vaan kuuntele ja tunne jokainen liitostapahtuma erikseen. Seuraa, että sähköasentajasi joka tekee liitokset myös kuuntelee ja kuulet itsekin jokaisen katolle tulevan liitoksen ”klik” äänen. Kokeile vetää liittimiä kevyesti erilleen ja tarkista, että liitos on syntynyt.

Lisää kolmas nippuside liitinparin oikealle puolelle, jonka alle laitat molemmat tämän paneelin johtimet, sen joka menee oikealle ja toisin päin sen joka tulee tälle liittimelle.

Jatka seuraavaksi vaiheesta 5 oheisen lisäyksen ja vaiheen 10 ohjeiden kanssa.

Samalla kun paneelia lasketaan alas vedä äsken liitetyn liitinparin oikenpuoleista kaapelilenkkiä oikella ja lisää neljäs nippuside. Muista, että PV1-F -kaapelin minimi taivutussäde on 30mm eikä tiukkoja mutkia saa tehdä.

SFS 6000 sisältää vaatimuksen ettei kahden paneelin väliseen liitokseen jää vetoa. Nyt liitinpari on tuettu sen molemmilta puolelta. Kuvassa liittimen päällä kulkeva kaapeli on invertterille menevä pitkä kaapeli.

Tässä kytke tarkoittaa, että sähköurakoitsija kytkee tai sähköurakoitsijan opastama opastettu henkilö (maallikko) ( = ehkä sinä) kytkee.

Vaihe 10

Aseta kaksi välikiinnikkeestä tehtyä sabluunaa välikiinnikkeen päälle ( = harjan puolelle ) kahden aurinkopaneelin väliin, jotta saat systemaattisesti tehtyä 0,5-1,0mm välin aurinkopaneelin välikiinnikkeen kummallekin puolelle lämpölaajenemisen huomioinnin takia. Kiristä oikeat välikiinnikkeet momenttiin ja ota vasta sen jälkeen sabluunat pois kahden paneelin välistä.

Sabluunat voidaa tehdä esim. kiertämällä aurinkopaneelien välikiinnikkeen ympärille muutama kierros roudarinteippiä. Mittaa välikiinnikkeen paksuus työntömitalla. Lisää teippiä kunnes haluttu yhteensä esim. 1,0mm paksuuden lisäys on saavutettu. Ruuvi ja kiila voidaan irrottaa sabluunana käytettävistä välikiinnikkeistä. Asennuksen jälkeen ne voidaan laittaa takaisin ja välikiinnikkeet säilytetään varaosina.

Tässä vaiheessa voit joutua kurottamaan 1m etäisyydelle viimeisen paneelin yli. Ota tällöin käsinekädellä tukea kahden paneelin välisestä profiilin kohdasta ja käytä työkalua toisella kädellä.

Kädessä tulee olla puhtaa viiltosuojakäsineet. Aurinkopaneelin lasiin jää lähes pysyvä rasvatahra käsineettömästä kädestä.

Vaihe 11

Alin rivi on valmis. Kun aurinkopaneelit on asennettu, niin profiilit katkaistaan tämän jälkeen siten, että aurinkopaneelin ulkopuolella on 50mm.

Kuvan lumiesteet eivät välttämättä toimi, mutta alla on toinen katto, jolle lumet putoavat.

Vaihe 12

Toisen rivin teko

Yleensä ensin tehdään alempi paneeliston rivi ja tämän jälkeen rivi sen päälle. Viimenen rivin paneeli voidaan asentaa myös myöhemmin, jos kulkutie muuten tukkeutuu. Yleensä rivit on tehty vasemmalta oikealle, mutta ylemmän rivin voi tehdä myös toisessa järjestyksessä, jos sille on hyvä syy.

Aloita toisen rivin aurinkopaneelin asennus myös vasemmalta. Käytä oheisen kuvan kaltaista 22mm laudasta tehtyä välisabluunaa tekemämään kahden paneelirivin välinen 22mm väli.

Tällä välillä on useita eri tarkoituksia: 1) lämpölaajenemisen hallinta, 2) tuuletus, ja 3) ulkonäkö.

Toinen versio välisabluunasta. Kumpi on parempi? Miten parantaisit kumpaakin?

Tässä ylempää paneelirivä tehdään kuvan perusteella vasemmalta oikealle, koska paneelit nostettiin katolle vasemmalla olevan parvekkeen kautta. Paneelit kannettiin parvekkeelle sisäkautta ja nostettiin parvekkeelta katolle siten, että yksi henkilö nosti paneelia parvekkeella ja kaksi nosti sen turvavaljaissa kiinni ollessaan katolle.

Liittimet

Muistisääntöjä: Plussassa on tappi. Plussan metalliholkki on miinusta suurempi.

Kaapelin liittimet

Muistisääntö loppupään plusliittimestä tulee plus-polariteettä ja minuusliittimestä minus-polariteetti oli kyse aurinkopaneelista tai pitkästä kaapelista.

Lisävinkkejä

Harjoittele tätä maanpinnalla kahden profiilin ja muutaman aurinkopaneelin kanssa, ennen kuin menet katolle.

Muista, että jokainen aurinkopaneelikiinnike tulee lopulta 15Nm momenttiin.

Varo kahvi- ja lounastaukoja, yleensä jotain unohtuu kun työ keskeytetään ja jatketaan tauon jälkeen. Ole järjestelmällinen kiristäessäsi katolla eri osia. Ja muista kytkeä aurinkopaneeli seuraavaan.

Parannusehdotuksia tähän ohjeeseen valokuvien kera?