Aloitusohjeet

Tässä on ohjeita aurinkopaneelien kiinnitystelineen asennuksen avuksi.

Tähän sivuun on tehty muutoksia 4/4/2022.

Alkutilanne:

 1. rakentamisen turvallisuus laitettu kuntoon, mm. rakennustelineet ja turvavaljaat on
 2. katto on tarkistettu ja huollettu, mm. peltikatossa on oltava maali – ilman maalia galvanoidusta teräksestä tehty peltikatto ruostuu (ota yhteyttä puhelimitse listätietoja varten)

Momentit

Schletter-kiinnitystelineen ruostumattomasta teräksestä valmistetut pultit kiristetään asennuksen aikana momenttiavaimella seuraaviin momentteihin. Kiristysmomentti riippuu pultin halkaisijasta. Yleensä kiristyksessä pulttia pidetään paikallaan ja mutteria kiristetään. Jos osassa on kaksi vierekkäistä pulttia, kiristys tehdään vaiheissa molempia pultteja vuorotelle kiristämällä.

 • 6 mm pultti 10Nm
 • 8mm pultti 15Nm
 • 10mm pultti 30Nm
 • 12mm pultti 70Nm

Tarvittavia työkaluja

 • akkuiskumutterinväännin tai vastaava työkalu
 • akkuporakone
 • momenttiavain 15Nm asetuksen kanssa
 • momenttiavain 30Nm asetuksen kanssa, usein jää pois
 • momenttiavain 70Nm asetuksen kanssa
 • pitkä 8,5mm poranterä (metalliporanterä)
 • 16mm askelporanterä / kartioporanterä tai 16mm kuppiporanterä / reikäsahaterä
 • 9mm hylsy
 • 15mm hylsy
 • 18mm hylsy

1 Alku

Schletter-suunnitelmassa on näytetty montako profiilia (vihreät vaakasuorat viivat) käytetään kiinnitykseen ja miten ne kiinnittyvät (punaiset pisteet) kattotuoleihin (ruskeat pystysuorat palkit). Usein profiileita on kolme. Toisinaan selvitään kahdella profiililla, jos lumikuorma, katon kaltevuus ja kiinnitysosan kestävyys sen sallivat. Kiinnitysprofiilien määrä x kattotuolien (tai saumojen) jako määräävät kuinka monta kiinnityspistettä telineen ja katon välillä on, kun tämä jaetaan paneeliston pinta-alalla saadaan montako kiinnityspistettä neliömetrin alueelle saadaan. Profiilien määrällä säädellään siis kiinnityspisteiden määrää eli sitä kautta kiinnityksen lujuutta.

Profiilien väliset mitat tulevat aurinkopaneelin asennusohjeesta, joka määrittelee kiinnityspisteen (profiilin) minimietäisyydeksi aurinkopaneelin päädystä 250mm ja maksimietäisyydeksi 410mm, nämä siis kummastakin päädystä. Kiinnityskohta valitaan mielellään kattotuolin keskelle, mutta ruodelaudan kohdalle.

Aurinkopaneelin koko

Heckert NeMo 60M 2.0 330 -aurinkosähköpaneelin koko on:

 • korkeus 1670mm
 • leveys 1006mm

Kolme profiilia

Profiilien sijainti voi olla esim. 300mm aurinkopaneelin päädystä. Tällöin alakuvan profiilien välien mitat ylimmästä profiilista alaspäin voisivat olla esim. 535mm, 535mm, 622mm, 535mm, 535mm, 622mm, 535mm, 535mm.

Kaksi profiilia

Profiilien sijainti voi olla esim. 300mm aurinkopaneelin päädystä. Kahden profiilin tapauksessa kahden profiilin väli voisi olla esim. 1070mm. Ja kahden paneelirivin välinen etäisyys 622mm.

Mitat keskeltä keskelle tai reunasta reunaan. Huomioi ettei profiilin keskusta ole samalla kohdalla kuin kattoon porattava reikä, jos tila on hyvin tarkkaan mitattu. 

2 Laske mitat itse

Aurinkopaneeliston ja profiilien mitat kannattaa laskea itse, jotta asennuksen yksityiskohdat ymmärtää paremmin.

 • Paneeliston leveys = paneelien lukumäärä x 1006mm + välien lukumäärä x 23mm
 • Paneeliston korkeus = rivien lukumäärä x 1670mm + välien lukumäärä x 22mm

Profiilin minimipituus = paneeliston leveys + 100mm, tätä voi joutua pidentämään, jos tarvitaan liittyminen vielä yhteen kattotuoliin, joten et voi katkaista profiilia, ennen kuin ole tarkistanut mitan katolla.

Yleensäkin nämä kannattaa pyöristää ylöspäin kunnollisen työvaran takia, esim. 4133mm mitta pyöristyy 4200mm. Profiilit tulee kuitenkin ainakni lopuksi katkaista siten, ettei profiilit tule aurinkopaneelin alta ulos kuin 50mm. Liian pitkät profiilit voivat kiinnittyä lumeen ja aiheuttaa vaurioita telineelle.

Vuonna 2021 käytössä olevat profiilin pituudet ovat:
* 4400mm
* 3300mm

Aikaisemmin keväällä 2021 pituudet olivat 4300mm ja 3200mm. Pituus vaihtui noin 1.4.2021.

Kun aurinkopaneelistossa on on useampi rivi, rivien välille jätetään tuuletuksen, lämpölaajenemisen hallinnan ja visuaalisen ilmeen takia 22mm rako. Alla olevassa kuvassa osallistuja on halunnut jättää suuremman välin paneelirivien väliin. Osallistuja halusi saada kiinnityspisteet parempaan asemaan tämän välin jättämällä.

3 Hahmottele paneeliston sijainti katolla

Selvitä itsellesi mihin kohtaan kattoa aurinkopaneelisto tulee ja merkitse summittainen paikka kattoon esim. alakuvan tapaan teipillä, ettei tule ikäviä yllätyksiä.

Yleensä aurinkopaneelisto alkaa harjalta vähintään 500-600mm päästä, tiilikatolla esim. kahden tiilen päästä. Korkeissa konehalleissa harjalle jätetään kunnollinen tila, esim. 1000-1500mm.

Harjalle jätetään tilaa seuraavien seikkojen takia:

 • tuulen takia, tuuli taipuu paneeliston alle, kun tuulee paneeliston takaa
 • ukkosen takia, paneeliston ei haluta olla katon korkein kohta, johon salama iskisi
 • ulkonäön takia, paneeliston näyttää kauniimmalta, kun katto näkyy joka puolelta => vaikuttaa kiinteistön hintaan

Reunaan jätetään mielellään myös kaistale, mm. Tampereella vaaditaan 500mm tyhjää tilaa molempiin sivuihin.

Lumiesteen toimivuuden takia lumiesteen ja paneeliston väliin tulee jättää riittävä tila, esim. 1000mm. Lumiesteen toimivuutta pitää tarkkailla ensimmäisinä vuosina asennuksen jälkeen.

4 Selvitä kattotuolien paikat

Profiilipeltikaton, huopakaton ja tiilikaton tapauksessa asennus tehdään kattotuoleihin.

Profiilipeltikatolla (aaltopelti, tiilikuvioinen peltikatto, ym.) kattotuolien kohdan selvittämiseksi avataan harjapelti ja mahdollisesti pellin alimpia ruuveja, jotta pellin alle voidaa kurkistaa. Kattotuolien paikan selvittäminen on yksi kriittisimmistä vaiheista ja se on tehtävä sitä tarkemmin mitä kapeammat kattotuolit ovat.

Mielestäni kattotuolin keskikohta kannattaa merkitä ylhäältä alas menevällä merkinnällä (tussi tai räpsylanka). Varsinkin jos merkinnän tekee yksin ja työmaalle on tulossa useita tekijöitä, joiden työtä puutteelliset merkinnät hidastaisivat.

2020 osallistuja kertoo käyttäneensä Hilti PX 10 Kohdistin -työkalua kattotuolien löytämiseen ja sopivan paikan erkkaamiseen. Tämä työkalu on kohtalaisen hintava, mutta sen voinee vuokrata yhdeksi päiväksi paikallisesta konevuokraamosta.

https://www.hilti.fi/c/CLS_MEA_TOOL_INSERT_7127/CLS_CONCRETE_SCANNERS_7127/r3538

5 Ensimmäisen rivin asentaminen

Yleensä ensimmäisenä asennetaan alarivin reunimmainen pultti ja tämän jälkeen toinen vastakkaiseen reunaan. Paneeliston paikan mittaaminen oikeasta kohdasta on kriittistä.

Alakuva on otettu ensimmäiseltä Aurinkovirta-työmaalta. Tällöin käytettiin IBC TopFix 200 -telinettä, jossa oli erilaiset asennusohjeet. Nykyisin käytettävät pultit ovat lyhyempiä ja niistä jää peltikaton yläpuolelle huomattavasti pienempi osuus.

Kun alimman rivin äärimmäiset ankkuripultit on asennettu niiden väliin voidaan vetää linjalanka, jolla saadaan välille tuolevien ankkuripulttien paikat suoraan linjaan.

Tällaisella katolla poraohjuri saadaan oikeaan asentoon, jossa putki on kohtisuorassa kattoa vasten kun ohjurin jalat ovat kattopellin suoralla osuudella. Toisten peltiprofiililen kanssa poraohjuria pitää kääntää 45 tai 90 astetta tästä nykyisestä asennosta.

Ankkuripulttien paikat voidaan siirtää peltikattoon tussilla.

IBC Solarin asennusohjeissa lyijykynän jäljen kerrotaan aiheuttavan korroosiota peltiin.

6 Pellin poraukset

M12x200-, M12x250 tai M12x300 -ankkuripultille porataan kattopeltiin 16mm reikä ja kattotuoliin 8,5mm reikä.

Tussimerkinnän jälkeen kattoon tehdään merkintä pistepuikolla.

Jos kattorakenteet sallivat, niin tämän jälkeen porataan alkureikä esim. 5-6,4mm poranterällä. Alkureiästä voidaan 1mm teräslangalla yrittää selvitää kattotuolin ja aluskatteen päällä olevan riman paikkaa ja sitä tuliko alkureikä kattotuolin keskelle. Tämän perusteella varsinaisen porauksen paikkaa voidaan vielä siirtää.

Schletterin 12mm ankkuripultille peltiin porataan 16mm reikä.

Parhaan reiän saa joko:

 • askelterällä / kartioporanterällä tai
 • reikäsahalla / kuppiterällä,

jotta saadaan pyöreä reikä. Tavallisella poranterällä ei saa peltiin pyöreää reikää.

Askelterään / karpioporan terään kannattaa tussilla merkata oikea kohta, jotta ei poraa vahingossa liian suuurta reikää.

Yleensä reikä peltiin halutaan aaltopellin harjalla, mutta tähän ei voida yleensä enää tässä vaiheessa vaikuttaa muilla katoilla kuin konehalleissa, joissa kiinnitys tulee vaakasuoriin ruoteisiin. Joskus ohuen kattotuolin kylkeen kiinnitetään lisäpuuta, jolloin reikä tehdään lisäpuuhun tai reiän paikkaa saadaan muutettua sivusuunnassa.

Pystysuunnassa reikää ei kannata porata tiilikuvion kahden tiilen väliseen jyrkkään kohtaan vaan kuten tässä kuvassa 15cm kuvion alapuolelle (5cm riittää, jotta kumitiiviste tulee suoraan osaan).

7 Ankkuripultin reiän poraus

Schletterin 12mm ankkuripultille puuhun porataan 8,5mm alkureikä, jonka tulee olla kohtisuoraan katon pintaa vasten.. 200mm ankkuripulttia ruuvataan puuhun yleensä 88mm, mutta pyydä oman kattosi asennuksessa Aurinkovirralta ”ankkuripultin upotussyvyys” tieto kirjallisesti sähköpostilla, jotta sinulle jää siitä dokumentaatio.

Yleensä ankkuripultille porattava reikä tulee porata poraohjurin avulla, jotta reikä saadaan porattu suoraan katon pintaan nähden.

Alakuvassa on Seppo Puron tekemä porausjigi ja akseliin on upotettu 8,5mm metalliporanterä käytössä.

Tiilikuvioidulla profiilipeltikatolla poraohjuri saadaan oikeaan asentoon, jossa putki on kohtisuorassa kattoa vasten kun ohjurin jalat ovat tässä asennossa. Tiilikuvio saattaa sallia jalkojen kääntämisen 45 astetta tästä kuvan asennosta.

Vinkkejä erilaisista poraohjureista: https://aurinkovirta.fi/poraohjuri

Aurinkovirralla on lainattavana Poraohjuri 3, jolloin osallistuja maksaa edestakaiset postimaksut. Poraohjurin voi myös tehdä itse.

Aurinkovirta myy pitkiä poranteriä:

 • HSS 8,5 x 390mm poranterä, sopii poraohjuri 3 kanssa käytettäväksi (23,90 eur + alv = 29,64 eur)
 • HSS 8,5mm x 305mm poranterä (18,90 eur + alv = 23,44 eur)
Kuva: Noora Hasu.

8 Ankkuripultin asennus

Annen ankkuripulttien asennusta niistä poistetaan kaksi ylintä mutteria.

Tämä helpottaa ankkuripulttien asennusta iskevää mutterinväännintä käyttäessä. Mutterien poistaminen helpottaa myös pitkän hylsyn käyttämistä alimman mutterin kiristykseen.

Kuva: Noora Hasu.

Ankkuripultin voi kastaa nestemäiseen mäntysuopaan, jolloin sen ruuvaaminen ahtaaseen reikään on helpompaa.

Kuva: Noora Hasu.

Pitkään 18mm hylsyyn on hitsattu noin 15-20cm pätkä putkea, jolloin ankkuripultien muttereita voidaan vääntää akkukoneilla ja momenttiavaimella, ym.

Kuva: Noora Hasu.

Ankkuripultin vääntäminen kattotuoliin voidaan tehdä esim. kuvan kaltaisella akkuiskumutterinvääntimellä ja 9mm hylsyllä. Voit ensin kokeilla mihin asti akkuporakone jaksaa vääntää, mutta ole varovainen kätesi kanssa.

Kuva: Noora Hasu.

Osa pulttien asentajista käyttää saumausmassaa peltikaton reiän ja ankkuripultin EPDM-kumitiivisteen välissä.

Varmista, että käyttämäsi saumausmassa on yhteensopiva peltikaton, peltikaton pinnoitteen ja ankkuripultin EPDM-kumitiivisteen kanssa.

Saumausmassa ennen alimman mutterin kiristystä. Pultin alla EPDM-kuminen tiiviste.

Kuva: Noora Hasu.

Alimman mutterin kiristys akkukonettä käyttäen.

Sen jälkeen kun kumitiiviste on painettu vasten kattoa tai tässä tapauksessa huopakaton korotuslevyä vasten, kierteisiin pyydetään Schletterin asennusohjeissa levittämään keskivahvaa kierrelukitettä, jotta alimman mutterin ja pultin liitoksesta tulisi vesitiivis.

Huopakatolle kattohuovan päälle asennetaan ensin Bituplan-levy, poistamalla tarrapinta ja asentamalla tarrapinta kohti kattohuopaa ja tämän päälle Fixplan-levy. Asennusohjeessa pyydetään tekemään tämä asennus lämpimällä kelillä. Tässä asennuskohteessa on käytetty nestemäistä bitumia katon ja Bituplan-levyn välissä.

Tämän jälkeen mutteri ruuvataan toiseen kertaan kiinni, tällä kertaa kierrelukitteen kanssa.

Tässä toinen kuva mutterista, jossa oikeasti käytetty kierrelukitettä, joka näkyy sinisenä mutterin ja kierteen välissä. Älä kiristä kumitiivistettä lyttyyn, ohjeet oikeasta kiristyksestä löytyvät asennusohjeesta.

Tämän jälkeen asennetaan toinen mutteri. Tämä pitäisi mennä myös käsin.

Kuva: Noora Hasu. 

9 Yleisadapterin asentaminen

Ankkuripultin ylimmän mutterin kiristysmomentti on 70Nm. Yleisadapteria tulee pitää kiinni, kun ylintä mutteria kiristetään.

10 Profiilin pituuden tarkistus

Kun ensimmäisen rivin ankkuripultit on asennettu, seuraavaksi tulee tarkistaa tarvittan profiilin pituus, niin että se on suurempi kuin aurinkopaneelin vaatima tila ja että se ulottuu myös uloimpien kiinnityspisteiden yli.

Aurinkovirralle annetut lähtötiedot ovat voineet olla epätarkkoja, joten mitat tulee aina tarkistaa katolla.

11 Profiilien jatkaminen

Schletter jatkokappaleiden asennusta. Jatkopalat kiinnitetään ruuvaamalla RST-peltikattoruuvi profiilin keskelle. Ruuvit ovat mukana toimituksessa. Älä ruuvaa ruuvia loppuun saakka ennen kuin olet asentanut toisen jatkopalan profiilin toiselle puolelle.

Jos ruuvi katkeaa, olet ruuvannut sen liian tiukkaan. Älä kiristä seuraavaa ruuvia enää samalla tavalla.

Kuva: Noora Hasu.

12 Profiili suoraan

Asenna alimmainen profiili ensin. Tässä IBC-osat. Tarkista ja säädä profiili suoraan sekä vaaka- että pystysuunnassa.

Laita pienet vaneripalat profiilin päihin ja niiden yli linjalanka, jonka avulla tarkistat profiilin suoruuden.

13 Ylimmän profiilin asentaminen

Asenna alarivin jälkeen ylärivi. Näiden avulla voit sihdata tai linjalangan avulla saada väliin tulevat ankkuripultit ja profiilit oikealle korkeudelle.

14 Telineen asennuksen viimeistely

Kiinnitystelineessä on paljon pultteja. Käy lopuksi pultit vielä järjestelmällisesti läpi ja tarkista, että jokainen pultti on kiristetty annettuun kiristysmomenttiin.

Seuraavaksi telineen päälle asennetaan invertterille menevä DC-kaapeli. Ennen DC-kaapelien vetämistä ja DC-kaapelin tilaamista asenna DC-kaapelin suojaputket koko matkalle telineeltä invertterille. Ulkona pitää käyttää metallista suojaputkea, yleensä alumiinia. Ota yhteys Aurinkovirtaan, kerro mistä kohdasta lapetta vedät DC-kaapelit ja pyydä johdotusehdotus. Vasta DC-kaapelien vetämisen jälkeen voit asentaa aurinkosähköpaneelit.

15 Lisäohjeita

Muita ohjeita on tulossa.

 • Tiilen leikkaaminen
 • Hakusanoina kannattaa käyttää myös: tiili, huopakatto, profiilikatto, saumattu, lukkosauma
 • Aurinkopaneelien johdotuksesta
 • Kaapeleiden kiinnitys
 • Aurinkopaneelien asennuksesta
 • Sabluuna
 • Välisabluuna
 • Liittimien asennus 2020