Ohjeita aurinkovoimalan asennuksesta sähköasentajalle

Olen koonnut tälle sivulle ohjeita Aurinkovirta-pekettia asentavalle sähköurakoitsijalle.

Aurinkovoimalan sähköasennus

Aurinkosähkövoimalan sähköasennus sisältää seuraavat osat:

 1. Vaihtosähköosan sähköasennukset eli invertterin asennus
 2. Tasasähköosan sähköasennukset eli aurinkopaneeliston asennus
 3. Vaihtosähköosan ja tasasähköosan mittaukset
 4. Aurinkosähkövomalan käyttöönottotarkastus ja sen pöytäkirjan laadinta

Vaihtosähköosan sähköasennukset eli invertterin asennus

3-vaiheinen SMA Sunny Tripower 3.0 – 6.0 tai 8.0 – 10.0 -invertteri kytketään sähköverkkoon vastaavalla tavalla kuin mikä tahansa vikavirtasuojalla suojattu 3-vaiheinen saman kokoinen kulutuslähtö kytketään.

Invertteri voidaan kytkeä mihin tahansa kiinteistön keskukseen, oli keskus mittauskeskus tai ryhmäkeskus, kunhan keskuksen nimellisvirta, keskukseen tulevien kaapeleiden paksuus ja sulakkeet/johdonsuojat tämän sallivat.

 1. Mittaa valitun keskuksen oikosulkuvirta ja keskukselta invertterille tarvittavan kaapelin pituus ja laske tarvittavan kaapelin johtimen poikkipinta-ala ja valitse johdonsuojan tyyppi (B-käyrä / C-käyrä, käytä B-käyrää oletusarvoisesti).
 2. Tarkista, että keskuksen nimellisvirta In >= keskuksen pääsulake + invertterin johdonsuoja
 3. Asenna seuraavat osat keskukselta lähtien:
  a) ylijännitesuoja, jos kohteessa sellainen tarvitaan (esim. OBO V10, yleensä ei asenneta)
  b) vikavirtasuojakytkin, 3-vaiheinen, A-tyyppi (tämän kokoinen SMA-invertteri ei vaadi B-tyypin VVSK)
  c) johdonsuojakatkaisin, 3-vaiheinen, valitse virta invertterin perusteella, älä kaapelin, esim. 3.0-6.0 kVA invertterille 10A, 8.0-10.0 kVA invertterille 16A, valitse laukaisukäyrä oikosulkuvirran perusteella tai valitse B-käyrä epävarmoissa tilanteissa
  d) turvakytkin, asennetaan tilaan, johon jakeluverkkoyhtiöllä on vapaa pääsy, usein käytännössä tämä tarkoittaa ulkoseinää (seinä, ovenkarmi, ikkunan karmi)
  e) SMA Sunny Tripower x.0 -invertteri, invertteri kytketään sähköverkkoon invertterin paketissa mukana olevan liittimen avulla
 4. Kytke invertteri pääpotentiaalintasauskiskoon vähintään 6mm2 kevillä käyttäen 6mm reiän omaavaa kaapelikenkää invertterin päässä

Tasasähköosan sähköasennukset eli aurinkopaneeliston asennus

Aurinkopaneeliston tasasähköasennukset ovat monelle sähköurakoitsijalle tuntemattomampia kuin jokapäiväiset vaihtosähköasennukset. Aurinkovoimalan tulipaloista yli 90% johtuu vioista tasasähköpuolella, joten tämän osan asennusten kanssa tulee olla erityisen huolellinen. Tasajännite on myös ihmiselle vaihtosähköä vaarallisempaa.

Yleiset vaiheet tasasähköosan asennuksessa

 1. Kiinnitysteline asennetaan ja sen jälkeen siihen kiinnitetään potentiaalintasausjohdin toimituspaketissa mukana olevien potentiaalintasausliittimien avulla
 2. DC-kaapelien suojatputket asennetaan, DC-kaapelit vedetään ensin suojaputkeen ja sen jälkeen telineen päälle ns. johdotusehdotuksen kaavion mukaan
 3. Aurinkopaneelit asennetaan

Yleistä tasasähköosan asennuksista ennen asennuksen aloittamista

 1. DC-kaapelit suojataan koko matkalta aurinkopaneeliston alta ensimmäisen profiilin kohdalta invertterille asti suojaputkella, oletusarvoisesti ja ainakin ulkona katkeamattomalla alumiinisella suojaputkella (JAPP), mutta sisällä voi vaihtaa muoviputkeen, jos asennuspaikka tämän sallii. Putket tulee jatkaa jatkomuhveilla katkeamattomaksi ketjuksi, koska standardit vaativat metallisen suojaputken maadoittamista eli kytkemistä potentiaalintasaukseen. Tämän voisi mielestäni helpoiten tehdä telineen päässä kytkemällä alumiiniputken rosterisella maadoitusvanteella telineen metalliosiin tai potentiaalintasausliittimen alle.
 2. DC-kaapelina käytetään kaksoiseristettyä DC-käyttöön suunniteltua 6mm2 läpimittaista PV1-F -tyypin yksijohtimista kaapelia, punaista kaapelia plus(+)-kaapelina ja mustaa miinus(-)-kaapelina
 3. Invertterillä on tietty järjestelmäjännite, jota ei saa ylittää. Aurinkovirta-osallistujalla on Sunny Design -laskelma, jonka hänen tulisi näyttää sinulle, josta selviää suunnitellun paneeliston maksimijännite. Maksimijännite esiintyy Suomessa kovimmalla pakkasella, juuri ennen invertterin käynnistystä, joten et voi päätellä paneeliston maksimijännitettä suoraan yleismittarilla mittaamalla kesällä asennusta tehden.
  Käytännössä:
  SMA Sunny Tripower 3-6kVA malleilla on 850V järjestelmäjännite ja tämä sallii maksimissaan 17 Heckert NeMo 2.0 60M 330 MC4 -aurinkosähköpaneelin kytkemisen sarjaan.
  SMA Sunny Tripower 8-10kVA malleilla on 1000V järjestelmäjännite ja tämä sallii maksimissaan 20 Heckert NeMo 2.0 60M 330 MC4 -aurinkosähköpaneelin kytkemisen sarjaan.

DC-puolen liittimien asennukset ja mittaukset

 1. TARKISTA, että Invertterin vasemmassa kyljessä oleva DC-turvakykin on nolla(0)-asennossa ja invertterin vikavirtasuojakytkin, johdonsuojakatkaisin ja AC-turvakykin ovat pois päältä.
 2. Asenna ENSIN invertterin pään kaapeleihin ensin invertterin paketista löytyvät SUNCLIX-liittimet, SUNCLIX plus(+)-liitin asennetaan punaiseen plus(+)-kaapeliin ja SUNCLIX miinus(-)-liitin asennetaan mustaan miinus(-)-kaapeliin.
  VARMISTA ennen DC-kaapeleihin koskemista, että ne ovat jännitteettömiä.
  ÄLÄ kyetke DC-liittimiä invertteriin vielä tässä vaiheessa.
 3. Asenna TOISEKSI katolla tai maatelineellä paneeliston pään kaapeleihin osallistujalta löytyvät aidot Stäubli MC4 -liittimet, MC4 miinus(-)-liitin asennetaan punaiseen plus(+) kaapeliin ja MC4 plus(+)-liitin asennetaan mustaan miinus(-)-kaapeliin.
 4. MC4-liittimien puristus tulee tehdä Aurinkovirran MC4-puristustyökaluilla ja käytetty työkaluja ja liittimien holkkien puristus tulee dokumentoida valokuvin aurinkovoimalan kansioon.
 5. Kytke paneeliston pään MC4-liittimet paneeliketjun päiden MC4-liittimiin.
  Tässä vaiheessa invertterin pään SUNCLIX-liittimet eivät saa vielä olla kytkettyinä invertteriin.
 6. Mittaa invertterin pään SUNCLIX-liittimistä kummankin paneeliston avoimen piirin jännite ja tarkista, että liittimien napaisuus ja polariteetti on oikein. Ota tulokset ylös.
 7. Mittaa kummankin paneeliston ja alastulevan kaapelin eristysvastus. Jos, eristysvastusmittaus aurinkopaneelistolle ei ole tuttu, tarkista ohjeet standardista tai ota yhteyttä Aurinkovirtaan.

Vaihtosähköosan ja tasasähköosan mittaukset

Vaihtosähköosat

 1. samat testit käyttöönotossa, kuin sähköurakoitsija muutenkin tekee keskukseen lisätylle uudelle lähdölle – näitä ovat eristusvastusmittaus, suojajohtimen jatkuvuus, vikavirtasuojan toiminta-aika ja -virta, ym.
 2. SFS-käsikirja 607:2019 Aurinkosähköjärjestelmät viittaa testeihin IEC 60364-6 vaatimusten mukaisesti

Tasasähköosat

 1. suojamaadoitusjohtimien ja tai potentiaalintasausjohtimien jatkuvuuden testaus – tehdään kauimmaisen aurinkopaneelin kiinnikkeen ruuvista pontentiaalintasauskiskoon, tehdään asennustesterillä
 2. napaisuuden testaus – tehdään invertterin pään liittimistä, mittalaitteena yleismittari, jossa 1000V tasajannitteen mittausalue
 3. paneeliketjun avoimen piirin jännitteen mittaus – tehdään invertterin pään liittimistä, mittalaitteena yleismittari, jossa 1000V tasajannitteen mittausalue
 4. tasasähköpiirien eristysvastuksen mittaus – mitataan invertterin pään liittimistä, mittalaitteena asennustesteri ja testijännitteenä paneeliston jännitettä lähinnä vastaava jännite
 5. paneeliketjun virran mittaus (4A) oikosulku tai 4B) normaalikäyttötilanne), mittalaitteena DC-pihtivirtamittari (10A), 4A mittauksessa tarvitaan myös laite, paneeliston turvalliseen oikosulkuun
 6. toiminnalliset testit – invertteri lähtee käyntiin ja tuottaa sähköä, joka todetaan esim. pihtivirtamittarilla ja invertteri irtoaa verkosta, jos sähköverkko katoaa

Tasasähköosan testit on kuvatta yksityiskohtaisesti:

 1. SFS-käsikirja 607:2019 Aurinkosähköjärjestelmät
 2. SFS-EN 62446-1:2016+A1:2018 (tämä standardi sisältyy edelliseen)

Aurinkosähkövoimalan käyttöönottotarkastuspöytäkirja

Viimeisessä vaiheessa sähköurakoitsija suorittaa mittaukset (kuvattu yllä eri vaiheiden lopussa), tekee käyttöönottotarkastuksen aistinvaraisen osan ja kirjoittaa käyttöönottotarkastuksesta käyttöönottotarkastuspöytäkirjan.

Aurinkovirta-osallistuja tarkastaa pöytäkirjan ja tallentaa sen aurinkovoimalan dokumenttikansioon. Aurinkosähkövoimalan asennusta ei tule hyväksyä ilman kirjallista käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa.

ST 55.36 Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastuspöytäkirja -tuotteen 1 kertakäyttöinen käyttöoikeus tuotteeseen maksaa 6,20 euroa sis. alv 24%.

https://kauppa.sahkoinfo.fi/product/1328