Aloitusohjeet saumattu

Tässä on ohjeita aurinkopaneelien kiinnitystelineen asennuksen avuksi konesaumatulle peltikatolle ja lukkosaumakatolle.

Alkutilanne:

 1. rakentamisen turvallisuus laitettu kuntoon, mm. rakennustelineet ja turvavaljaat on
 2. katto on tarkistettu ja huollettu, mm. peltikatossa on oltava maali

Momentit

Schletter-kiinnitystelineen ruostumattomasta teräksestä valmistetut pultit kiristetään asennuksen aikana momenttiavaimella seuraaviin momentteihin. Kiristysmomentti riippuu pultin halkaisijasta. Yleensä kiristyksessä pulttia pidetään paikallaan ja mutteria kiristetään. Jos osassa on kaksi vierekkäistä pulttia, kiristys tehdään vaiheissa molempia pultteja vuorotelle kiristämällä.

 • 6 mm pultti 10Nm – vain 2-kerrostelineessä
 • 8mm pultti 15Nm
 • 10mm pultti 30Nm

Tarvittavia työkaluja

 • akkuporakone
 • momenttiavain 15Nm asetuksen kanssa
 • momenttiavain 30Nm asetuksen kanssa, usein jää pois
 • Torx 40 hylsy
 • 13mm hylsy
 • 15mm hylsy

1 Alku

Schletter-suunnitelmassa on näytetty montako profiilia (vihreät vaakasuorat viivat) käytetään kiinnitykseen ja miten ne kiinnittyvät (punaiset pisteet) kattotuoleihin (ruskeat pystysuorat palkit). Usein profiileita on kolme. Toisinaan selvitään kahdella profiililla, jos lumikuorma, katon kaltevuus ja kiinnitysosan kestävyys sen sallivat. Kiinnitysprofiilien määrä x kattotuolien (tai saumojen) jako määräävät kuinka monta kiinnityspistettä telineen ja katon välillä on, kun tämä jaetaan paneeliston pinta-alalla saadaan montako kiinnityspistettä neliömetrin alueelle saadaan. Profiilien määrällä säädellään siis kiinnityspisteiden määrää eli sitä kautta kiinnityksen lujuutta.

Profiilien väliset mitat tulevat aurinkopaneelin asennusohjeesta, joka määrittelee kiinnityspisteen (profiilin) minimietäisyydeksi aurinkopaneelin päädystä 250mm (profiilin keskelle) ja maksimietäisyydeksi 410mm, nämä siis kummastakin päädystä.

Aurinkopaneelin koko

Heckert NeMo 60M 2.0 330 -aurinkosähköpaneelin koko on:

 • korkeus 1670mm
 • leveys 1006mm

Kolme profiilia

Profiilien sijainti voi olla esim. 250mm aurinkopaneelin päädystä ja yksi profiili tulee aurinkopaneelin keskelle.

Kaksi profiilia

Profiilien sijainti voi olla esim. 300mm aurinkopaneelin päädystä. Kahden profiilin tapauksessa kahden profiilin väli voisi olla esim. 1070mm. Ja kahden paneelirivin välinen etäisyys 622mm.

Mitat keskeltä keskelle tai reunasta reunaan. Huomioi ettei profiilin keskusta ole samalla kohdalla kuin kattoon porattava reikä, jos tila on hyvin tarkkaan mitattu. 

2 Laske mitat itse

Aurinkopaneeliston ja profiilien mitat kannattaa laskea itse, jotta asennuksen yksityiskohdat ymmärtää paremmin.

 • Paneeliston leveys = paneelien lukumäärä x 1006mm + välien lukumäärä x 23mm
 • Paneeliston korkeus = rivien lukumäärä x 1670mm + välien lukumäärä x 22mm

Profiilin minimipituus = paneeliston leveys + 100mm, tätä voi joutua pidentämään, jos tarvitaan liittyminen vielä yhteen kattotuoliin, joten et voi katkaista profiilia, ennen kuin ole tarkistanut mitan katolla.

Yleensäkin nämä kannattaa pyöristää ylöspäin kunnollisen työvaran takia, esim. 4133mm mitta pyöristyy 4200mm. Profiilit tulee kuitenkin ainakni lopuksi katkaista siten, ettei profiilit tule aurinkopaneelin alta ulos kuin 50mm. Liian pitkät profiilit voivat kiinnittyä lumeen ja aiheuttaa vaurioita telineelle.

Vuonna 2021 käytössä olevat profiilin pituudet ovat:
* 4400mm
* 3300mm

Aikaisemmin keväällä 2021 pituudet olivat 4300mm ja 3200mm. Pituus vaihtui noin 1.4.2021.

Kun aurinkopaneelistossa on on useampi rivi, rivien välille jätetään tuuletuksen, lämpölaajenemisen hallinnan ja visuaalisen ilmeen takia 22mm rako. Alla olevassa kuvassa osallistuja on halunnut jättää suuremman välin paneelirivien väliin. Osallistuja halusi saada kiinnityspisteet parempaan asemaan tämän välin jättämällä.

3 Hahmottele paneeliston sijainti katolla

Selvitä itsellesi mihin kohtaan kattoa aurinkopaneelisto tulee ja merkitse summittainen paikka kattoon esim. alakuvan tapaan teipillä, ettei tule ikäviä yllätyksiä.

Yleensä aurinkopaneelisto alkaa harjalta vähintään 500-600mm päästä, tiilikatolla esim. kahden tiilen päästä. Korkeissa konehalleissa harjalle jätetään kunnollinen tila, esim. 1000-1500mm.

Harjalle jätetään tilaa seuraavien seikkojen takia:

 • tuulen takia, tuuli taipuu paneeliston alle, kun tuulee paneeliston takaa
 • ukkosen takia, paneeliston ei haluta olla katon korkein kohta, johon salama iskisi
 • ulkonäön takia, paneeliston näyttää kauniimmalta, kun katto näkyy joka puolelta => vaikuttaa kiinteistön hintaan

Reunaan jätetään mielellään myös kaistale, mm. Tampereella vaaditaan 500mm tyhjää tilaa molempiin sivuihin.

Lumiesteen toimivuuden takia lumiesteen ja paneeliston väliin tulee jättää riittävä tila, esim. 1000mm. Lumiesteen toimivuutta pitää tarkkailla ensimmäisinä vuosina asennuksen jälkeen.

4 Käytettävät puristimet

Konesaumatulla peltikatolla tarkoitetaan peltisepän paikan päällä tekemää peltikatto, jossa saumat on muodostettu peltisepän toimesta kääntämällä peltiä kahteen kertaa sauman muodostamiseksi. Konesaumatulla peltikatolla käytetään yleensä rosterista (A2) valmistettua Schletter 503 VA -puristinta.

Lukkosauma on nykyään monessa kohteessa käytetty kattotyyppi, jossa saumat on tehty tehtaalla ja sauma muodostetaan työntämällä ylemmän pellin sauma alemman pellin sauman päälle. Lukkosaumatulla peltikatolla käytetään yleensä teräksestä valmistettua Oriman rivikattokiinikettä.

Lukkosaumapuristimen malli on muuttunut 2021, uusi kuva on tulossa.

5 Ensimmäisen rivin asentaminen

Yleensä ensimmäisenä asennetaan alarivin reunimmainen peltikattopuristin ja tämän jälkeen toinen vastakkaiseen reunaan. Paneeliston paikan mittaaminen oikeasta kohdasta on kriittistä.

Kun alimman rivin äärimmäiset purisimett on asennettu niiden väliin voidaan vetää linjalanka, jolla saadaan välille tuolevien puristinten paikat suoraan linjaan.

Ottaisiko joku tämän vuoden osallistuja kuvan puristimista ja linjalangasta niiden välillä ja ystävällisesti antaisi luvan kuvan käyttöön ja julkaisuun ilman eri korvausta?

Linjanlangan sijaan toisinaan on kokeiltu profiilia linjalankana. Tässä profiilin etäisyys on mitattu kolmesta kohtaa kiintopisteenä käytetystä harjasta ja sihdattu profiili näyttämään suoralta.

6a Puristimen asennus – konesaumakatto

Puristin asennetaan siten, että pystysuora ja suora osa puristimesta tulee sauman suoralle puolelle ja puristimen kaartuva osa tulee sauman puolelle. Puristimessa suora osa on erillinen laatta. Varsinainen puristimen rungon levy kaartuu sauman alle.

Kiristä puristimen kahden pultin mutteria vuorotellen 13mm hylsyllä. Tarkkaile samalla peltikaton saumaa. Kiristä ensin akkuporakoneelle. Kiristä lopuksi momenttiavaimella 15Nm kireyteen saumaa tarkkaillen.

Kiristä muttereita vuorotelllen. Koska toista mutteria kiristäessä toinen mutteri löystyy. Sauma toimii jousena.

Puristimet voi asentaa järjestyksessä alhaalta ylös tai ylhäältä alas riveittäin eli reunimmaiset ja niiden väliin linjalanka. Vaihtoehtoisesti voi kokeilla muita malleja, tässä on kokeiltu laittaa ylärivi ensin suoraksi ja sen avulla käytetty polykarbonaatista tehtyä sabluunaa, jolla puristimet on ladottu yhteen saumaan sauma kerrallaan.

6b Puristimen asennus – lukkosaumakatto

Puristin asennetaan siten, että pystysuora ja suora osa puristimesta tulee sauman suoralle puolelle ja puristimen irtonainen kynsiosa tulee sauman puolelle. Puristimen suorassa osassa on jalka, jonka tulee ylettyä pellin pintaan ja ottata siitä tukea. Kynnessä on korkeussäätö, jonka avulla kynnen alereuna asetetaan Oriman asennusohjeessa näytettyyn paikkaan.

Kiristä puristimen kahden pultin mutteria vuorotellen 13mm hylsyllä. Tarkkaile samalla peltikaton saumaa. Kiristä ensin akkuporakoneelle. Kiristä lopuksi räikkävääntimellä tai momenttiavaimella puristimen kylkiä tarkkaillen.

Oriman asennusohje: ”RIVIKATTO (LUKKOSAUMA)
Easy Rail rivikaton kattokiinnike.
Kiristä kiinnikkeen pultteja myötörajalle, eli kunnes kiinnikkeen kyljet
ovat lähentyneet toisiaan mutta eivät ole painuneet lommolle tai
vääntyneet.” Katso kiinnikkeet asennusohjeen kuvat Oriman asennusohjeesta: ”Orima-DELTA-Easy-Rail-asennus-kaltevat-katot-EMAIL.pdf”.

7 Profiilin pituuden tarkistus

Kun ensimmäisen rivin puristimet on asennettu, seuraavaksi tulee tarkistaa tarvittan profiilin pituus, niin että se on suurempi kuin aurinkopaneelin vaatima tila ja että se ulottuu myös uloimpien kiinnityspisteiden yli.

Aurinkovirralle annetut lähtötiedot ovat voineet olla epätarkkoja, joten mitat tulee aina tarkistaa katolla.

8 Profiilien jatkaminen

Schletter jatkokappaleiden asennusta. Jatkopalat kiinnitetään ruuvaamalla RST-peltikattoruuvi profiilin keskelle. Ruuvit ovat mukana toimituksessa. Älä ruuvaa ruuvia loppuun saakka ennen kuin olet asentanut toisen jatkopalan profiilin toiselle puolelle.

Jos ruuvi katkeaa, olet ruuvannut sen liian tiukkaan. Älä kiristä seuraavaa ruuvia enää samalla tavalla.

Kuva: Noora Hasu.

9 Profiili suoraan

Asenna alimmainen profiili ensin. Tässä IBC-osat. Tarkista ja säädä profiili suoraan vaakasuunnassa.

10 Ylimmän profiilin asentaminen

Asenna alarivin jälkeen ylärivi.

11 Telineen asennuksen viimeistely

Kiinnitystelineessä on paljon pultteja. Käy lopuksi pultit vielä järjestelmällisesti läpi ja tarkista, että jokainen pultti on kiristetty annettuun kiristysmomenttiin.

Seuraavaksi telineen päälle asennetaan invertterille menevä DC-kaapeli. Ennen DC-kaapelien vetämistä ja DC-kaapelin tilaamista asenna DC-kaapelin suojaputket koko matkalle telineeltä invertterille. Ulkona pitää käyttää metallista suojaputkea, yleensä alumiinia. Ota yhteys Aurinkovirtaan, kerro mistä kohdasta lapetta vedät DC-kaapelit ja pyydä johdotusehdotus. Vasta DC-kaapelien vetämisen jälkeen voit asentaa aurinkosähköpaneelit.

12 Lisäohjeita

Muita ohjeita on tulossa.

 • Aurinkopaneelien johdotuksesta
 • Kaapeleiden kiinnitys
 • Aurinkopaneelien asennuksesta
 • Sabluuna
 • Välisabluuna
 • Liittimien asennus 2020