Yhteistilaus 2016

Vuoden 2016 yhteistilaus on hyvässä vauhdissa ja tilaukset tehdään huhtikuun loppuun mennessä, jotta aurinkosähkövoimaloiden rakentamiseen päästään heti keväällä toukokuun alussa. Koska kyse on ihmisistä, aikataululla on 1-2 viikon toleranssi, mutta silti puhutaan keväästä.

Yhteistilauksen idea tiivistettynä

Yhteistilauksessa kootaan 50+ hengen osallistujajoukko, joka hankki saksalaisesta tukkukaupasta yhdessä yli 1000 aurinkopaneelia, aurinkopaneelien kiinnitysjärjestelmän katolle sekä verkko invertterin. Kyseessä on yhteisöllinen projekti, jossa osallistujat opiskelevat kiinnitysjärjestelmän asentamista yhdessä järjestämilläni oppimistyömailla ja avustavat toisiaan Suomen sisäisissä kuljetuksissa. Yhteistilaus ei ole pelkkää yhdessä tilaamista, vaan sisältää suunnittelun ja neuvonnan ideasta järjestelmän käyttöönottoon sekä käytön aikana tapahtuvan neuvonnan.

Kukin osallistuja hankkii yleensä 4-11kWp tehoisen 3-vaiheisen verkkoonkytketyn aurinkosähkövoimalan osat, mutta mukana on myös pienempiä 1,5 – 3kWp järjestelmiä sekä isompia 21-31kWp järjestelmiä. Järjestelmän voi hankkia joko kerralla tai jakaa järjestelmän hankinnan kahteen osaan esim. kustannusten jakamisen takia. Isomman 21-31kWp järjestelmän voi hankkia 1-6 erässä yleensä noin 5,1kWp portaissa.

Yhteistilauksessa käytetyn saksalaisen kaupan (TST Arge Solarstrom, http://www.photovoltaik-shop.com) jo edullisesta hintatasosta tällainen hankitamenetelmä tuo esim. 3-vaiheinvertterin ja 26 paneelien hinnasta noin 600 euron alennuksen. Aurinkopaneelit tulevat lavoittain kotipihoille ja kiinnitysjärjestelmän ja invertterin kuljetus järjestetään yhteiskuljetuksena koko 50+ hengen porukalle.

Jos hankkisit näiden 26 paneelin kiinnitystelineen ja invertterin kaupan normaalin kuljetuksen suoraan kotipihallesi,  pelkästään kaupan kuljetus maksaisi normaalisti 1248 EUR, mutta yhteistilauksen yhteiskuljetus maksaakin näille 26 paneelin telineille ja invertterille vain 198,40 EUR, tosin saat itse kuljettaa osasi yhdestä yhteistilauksen jakopisteestä (esim. Lappeenranta) pihallesi. Samalta suunnalta tulevat osallstujat sopivat keskenään Suomen sisäisistä yhteiskuljetuksista.

Yhteistilauksen osallistujat asentavat aurinkosähkövoimalan itse käyden ensin oppimassa asennuksesta ns. oppimistyömailla, joilla asennetaan tällainen kiinnitysjärjestelmä jonkin osallistujan katolle. Tekemällä asennuksen itse osallistuja säästää jopa 2000 EUR näiden 26 paneelin asennuksessa.  Sähköasennukset voit teettää paikallisella sähköurakoitsijalla.

Saksasta hankittavien osien 24% arvonlisävero maksetaan kuitenkin EU-säädösten mukaan Suomeen, koska kyse on etäkaupasta, jossa toimittaja järjestää kuljetuksen ja toimittajan vuosittainen myyntimäärä ylittä Suomen määräämän rajan. Yritykset ja maatilat voivat hankkia järjestelmän ALV 0%, mutta tekevät tarvittavat ilmoitukset ostoksesta Suomeen.

Yhteistilauksen 4-11kWp järjestelmän hankkijan osallistumismaksu on 500 EUR , joka sisältää yhteistilaukseen osallistumisen, suunnittelun, oppimistyömaalle osallistumisen ja neuvonnan kaikkeen aurinkosähköjärjestelmän rakentamiseen liittyvissä asioissa, sekä valtiolle menevän 99,77 EUR arvonlisäveron. Osallistumalla yhteistilaukseen olet mukana mm. tämän webbisivun sekä aurinkovirta.fi -uutiskirjeen tuottamisen rahoittamiseen.

Yhteistilauksen 2016 osallistujat

Tällä hetkellä mukana olevien osallistujalista löytyy Osallistujat-sivulta: http://aurinkovirta.fi/yhteistilaus-2016/osallistujat/

Oppimistyömaat

Kiinnitystelineen asentaminen käydään läpi yhden päivän kestävillä oppimistyömaille, joille osallistuminen on mahdollista yhteistilauksen osallistujalle (sisältyy osallistumismaksuun). Yleensä näissä tilaisuuksissa on ollut hyvä henki ja oppimisen lisäksi noin 10-20 panelin kiinnitysjärjestelmä on saatu asennettua normaalia pidemmän työpäivän puitteissa. Tämän kevään oppimistyömaista löytyy lisää: http://aurinkovirta.fi/yhteistilaus-2016/oppimistyomaat/

Täytepaneelien varaukset

Kuomalavojen täyttämiseksi myytävät ns. täytepaneelit. Jos näitä ei myydä etukäteen osa kuormalavoista tulee tehtaalta vajaana sen mukaan mitä kohteessa tarvitaan ja tämä lisää kustannuksia yleensä. Näiden kustannusten pienetämiseksi myydään 2-26 kpl eriä täytepaneleita.

Täytepaneelien varauslista löytyy Täytepaneelit 2016-sivulta: http://aurinkovirta.fi/yhteistilaus-2016/taytepaneelit-2016/

Lisämateriaalit aurinkosähköstä ja yhteistilauksesta

Lähetän kiinnostuneille pyynnöstä seuraavia lisämateriaaleja. Näitä voi pyytää sähköpostilla vesamattipuro@gmail.com . Jos olet kiinnostunut yhteistilauksesta, liity sähköpostilistalleni tämän sivun alalaidalla. Jos haluat osallistua vielä tänä keväänä kuukauden sisällä valitse Olen kiinnostunut “Osallistumaan aurinkosähkön yhteistilaukseen keväällä 2016″, muuten “Tilaamaan vain uutiskirjeen”.

Aurinkosahko20.pdf – kuvaus yhteistilauksen sisällöstä sekä yhteistilauksen avulla rakennetuista kohteista vuodesta 2013 vuoden 2015 kevääseen asti.

Aurinkosähköjärjestelmä ja yhteistilaus – tarkka kuvaus yhteistilauksen sisällöstä, yhteiskuljetuksesta sekä yhteistilauksessa käytetyistä aurinkopaneeleista ja verkkoinvertterivaihtoehdoista.

Kiinnitysjärjestelmä –  kuvaus aurinkopaneelien kiinnitysjärjestelmistä eri kattotyypeille ja hintatilastoja aikaisempiin tilauksiin perustuen.

Aurinkosähköä kotiin 1 – Aurinkosähköstä yleisesti ja aurinkosähköjärjestelmän suunnittelusta omaan kohteeseen.

Aurinkosähköä kotiin 2 – Aurinkosähköjärjestelmän toteuttamisesta omaan kotiin erikseen eri kattotyypeille: profiilipeltikatto, saumattu peltikatto, tiilikatto, huopakatto ja maatilan konehalli, jossa metalliset kattotuolit ja ruodelankut sekä näiden päällä profiilipelti.

Yhteistilauksen historia lyhyesti

Tähän mennessä yhteistilaukseen on osallistunut 2013 20 osallistujaa, 2014 vuonna 44 osallistujaa, ja 2015 vuonna 77 osallistujaa ja yhteensä tämä porukka on saanut aikaan Suomeen noin 800kWp aurinkosähkövoimalat (esim. Lappeenrannan verkkoalueella on yhteensä 600kWp aurinkosähkötuotantoa, josta merkittävä osa on syntynyt yhteistilauksien yhteydessä).

Ehdinkö vielä osallistua 2016 yhteistilaukseen?

Vuoden 2016 yhteistilaus on hyvässä vauhdissa ja tarvittava porukka on jo löytynyt. Jos kuitenkin yhteisöllinen aurinkosähkön rakentaminen ohjatusti kiinnostaa, olet sinut yhteistilauksen mallin kanssa (saat osat erikseen edulliseen Saksan hintaan, mutta maksat erillisen 500 EUR osallistumismaksun (per 4-11 kWp järjestelmä) ja osallistut Saksa-Lappeenranta yhteiskuljetuksen rahoittamiseen jyvitetyllä osuudellasi esim. 198,40 EUR (20-29 paneelin voimalan kiinnitysjärjestelmä ja invertteri), niin tervetuloa mukaan!

Lue tässä tapauksesa lisää osallistumisesta vielä tämän kevään yhteistilakseen: http://aurinkovirta.fi/yhteistilaus-2016/ehdinko-mukaan-2016-yhteistilaukseen/